Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời

Điện nước Minh Hương Chuyên cung cấp giải pháp sửa chữa máy nước nóng năng lượng mặt trời HPG tại quận 11 và tất cả các quận trong khu vực TPHCM.

Thi công lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời HPG tại quận 11.

April, 19 2021

Điện nước Minh Hương Chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa máy nước nóng năng lượng mặt trời tại quận 7 và tất cả các quận trong khu vực TPHCM.

Thay thế máy bơm nước cho hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời tại quận 7.

April, 13 2021